Odzivi političnih strank na predlog davka na prazne in velike nepremičnine

Združenje lastnikov nepremičnin je pripravilo analizo predloga zakona o davku na velike in prazne nepremičnine (tukaj), ki ga je v parlamentarno proceduro vložila stranka LEVICA. Ker je predlog zakona po našem mnenju v nasprotju z ustavnim načelom enakosti pred zakonom in ustavno pravico do zasebne lastnine, smo analizo posredovali političnim strankam s pozivom, da se do predloga zakona jasno opredelijo, saj gre za predlog predpisa z daljnosežnimi posledicami za lastnike nepremičnin, pa tudi za javni interes na področju gospodarjenja z nepremičninami.


Do 19. aprila smo prejeli naslednja stališča strank, ki jih v nadaljevanju povzemamo v krajši obliki (v celoti jih lahko preberete na tej povezavi):


Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi) in Slovenska demokratska stranka (SDS) predlogu zakona ostro nasprotujeta. NSi poudarja, da je predlog zakona izrazito nesocialno naravnan in pomeni napad na slovensko podeželje. Ocenjujejo, da bo predlog zakona silil lastnike, da prodajo svoje hiše in stanovanja, v čemer prepoznavajo prikrit način ponovne nacionalizacije. SDS dodaja, da je trenutni sistem obdavčevanja nepremičnin nepregleden in da so potrebne določene spremembe, vendar kakršnakoli sprememba obdavčitve pod novo vlado, ki jo bo vodila SDS, ne bo presegala višine sedanje obdavčitve.


Gibanje Povežimo Slovenijo sprejetju predloga omenjenega zakona ni naklonjeno. Poudarjajo, da tudi sicer niso naklonjeni dodatnim obdavčitvam, razen ob širokem strokovnem in političnem soglasju o stimulativnem načinu obdavčitve, ki bi stanovanja pripeljal na trg.


Lista Marjana Šarca (LMŠ) se do predloga zakona ni izrecno opredelila, temveč je posredovala svoja stališča na najbolj pogosta vprašanja v zvezi z obdavčitvijo nepremičnin. Podpirajo ukinitev zdajšnjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in njegovo nadomestitev z davkom na nepremičnine. Ob tem opozarjajo, da so predlogi o dodatni obdavčitvi druge, tretje… nepremičnine sicer všečni, a jih je treba najprej preučiti v luči sodne prakse ustavnega sodišča, ki se je o tem v preteklosti že izreklo. Nameravajo regulirati kratkoročen turistični najem stanovanj, in sicer v smeri omejevanja.


DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije se do predloga zakona ni izrecno opredelila. Izpostavljajo, da bodo zastopali rešitve, ki bodo v dobro občanov oziroma lastnikov stanovanj, in nasprotujejo vsemu, kar je v nasprotju z ustavo.


Druge stranke na naš poziv niso odgovorile.


SKLEP: Stranke trenutne koalicije predloga zakona o davku na velike in prazne nepremičnine ne nameravajo podpreti, medtem ko se opozicijske stranke o predlogu zakona sploh niso opredelile oziroma vsaj ne dovolj jasno. To lahko pomeni, da svojega stališča nimajo, lahko pa predlog zakona (delno/v celoti) podpirajo, a tega ne želijo javno izraziti, ker bi lahko škodilo njihovemu volilnemu rezultatu.


ZLANFeatured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon