ZLAN

Združenje lastnikov nepremičnin v Sloveniji
NAŠE POSLANSTVO
 

Združenje lastnikov nepremičnin v Sloveniji (ZLAN) je nevladna in nestranskarska organizacija, organizirana kot društvo. ZLAN zastopa skupne interese lastnikov nepremičnin predvsem na področju priprave in izvajanja predpisov, ki vplivajo na pravice in obveznosti lastnikov nepremičnin ter na gospodarjenje z nepremičnim premoženjem.

 
ZAKAJ POSTATI ČLAN

  • ZLAN zastopa interese lastnikov nepremičnin;

  • večje je število članov, močnejši je naš skupen glas;

  • člani se seznanjajo z aktualno problematiko, s katero se ukvarja združenje;

  • člani si izmenjujejo izkušnje in informacije s področja gospodarjenja z nepremičninami;

  • združenje daje članom boljše možnosti za uresničitev njihovih predlogov in pobud.

 
ČLANSTVO
 

Član lahko postane vsak polnoletni lastnik nepremičnine na območju Republike Slovenije, pa tudi vsaka oseba, ki ima interes postati lastnik takšne nepremičnine. 

 
 
Želite izvedeti več o nas?

Z veseljem bomo odgovorili na vašanja in prisluhnili vašim predlogom.