O NAS

Združenje lastnikov nepremičnin v Sloveniji (ZLAN) je nevladna in nestrankarska organizacija, organizirana kot društvo, ki zastopa skupne interese lastnikov individualnih stanovanj in hiš ter gradbenih parcel, najemnih stanovanj in poslovnih prostorov ter kmetijskih zemljišč in gozdov.

 

Cilji delovanja ZLAN

 

Vsak lastnik mora sam skrbeti za svojo nepremičnino. Pri tem, ko jo vzdržuje, obdeluje, na njej gradi ali kako drugače uporablja, se vedno srečuje s pravili in obveznostmi, ki mu jih v obliki zakonov in drugih predpisov določajo država in občine, ne da bi bil o njih kot lastnik sploh vprašan. Ko gre za delovna razmerja in pravice iz dela, oblast upošteva sindikate, združenja delodajalcev in gospodarsko zbornico, svojo zbornico imajo tudi zdravniki, odvetniki, arhitekti in kmetje. Skratka, obstaja vrsta združenj in društev, ki jim oblast mora prisluhniti. Prav je, da tudi lastniki nepremičnin uveljavimo svoje združenje ter prek njega glasneje kot doslej povemo, kaj si mislimo o davkih, ki nam jih nalagajo, o predpisih, ki urejajo poslovanje z nepremičninami, o obveznostih, ki jih imamo kot solastniki stanovanjskih hiš, o gradbenih predpisih, ali o zavarovanjih, če naštejemo le nekatera področja. Tudi vse druge razvite evropske države imajo podobna združenja. Nastopati moramo skupaj in zato vabimo tudi vas, da se nam pridružite! Povabite tudi druge interesente!

 

Način uresničevanja ciljev

 

ZLAN želi obveščati svoje člane o aktualnih temah, ki zadevajo nepremičnine in njihove lastnike, prisluhniti njihovim željam in pobudam ter zato gradi svoj sistem komuniciranja s člani. Kakovost in ažurnost informiranja lahko zagotovi le dovolj veliko število članov. Za sedaj zagotavlja ZLAN telefonsko komuniciranje s svojo službo, s časom pa namerava urediti posvetovalni servis za svoje člane. ZLAN želi poglobiti sodelovanje z vladnimi, parlamentarnimi, upravnimi in občinskimi  organi  pri  pripravi  in  izvajanju predpisov s področja nepremičnin. Pri tem bo kot sogovornik sodeloval tudi z drugimi organizacijami, ki delujejo na tem področju. ZLAN deluje tudi v okviru Mednarodne unije lastnikov nepremičnin (UIPI), sodeluje in izmenjuje izkušnje s sorodnimi združenji drugih držav ter tudi mednarodno predstavlja skupna stališča.

 
Vodstvo društva

dr. Edo Pirkmajer,

predsednik

dr. Aleksander Pavšlar,
podpredsednik
Gregor Majnik_TV0021.jpg

Gregor Majnik,
tajnik

Želite izvedeti več o nas?

Z veseljem bomo odgovorili na vašanja in prisluhnili vašim predlogom.