NOVICE in AKTUALNE TEME

Poročilo o delu ZLAN za leto 2019 in plan dela za leto 2020

Tudi letos se vam javljam s poročilom o našem delovanju ter o naših načrtih za bodoče. Osnovno torišče našega dela je reforma na področju stanovanjske politike, ki jo že vrsto let pripravlja vlada. Predloge, ki jih dajemo, vlada presoja s stališča svojega programa in možnosti za uspeh v Državnem zboru, pri tem pa mora upoštevati tudi finančne omejitve, ki jih narekuje državni proračun. Ker vlada nasploh ni naklonjena večjim spremembam, je s predlogi zelo težko uspeti in karkoli premakniti na bolje. Konec prejšnjega leta smo pripravili vrsto predlogov za spremembo in dopolnitev obstoječe stanovanjske zakonodaje. Deloma sami, deloma s podporo sorodnih organizacij, smo jih predložili Ministrstv

NAŠE PRIPOMBE NA PREDLOG STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog novega stanovanjskega zakona (SZ – 2) in ga dalo v javno razpravo. Naše združenje je skupaj z drugimi sorodnimi organizacijami o predlogu organiziralo posvet, katerega zaključni dokument so konkretne pripombe k besedilu zakona. Skupna stališča so objavljena v nadaljevanju.. Posebej želimo opozoriti na področja, kjer je naš interes največji. To so: Najemna razmerja zlasti možnost odpovedim najemnih pogodb , sklenjenih za nedoločen čas ter izpraznitveni nalog, ki bi olajšal izpraznitev v izvršilnem postopku Dvig neprofitnih najemnin na stroškovno raven Problematika denacionaliziranih stanovanj, zasedenih z bivšimi nosilci stanovanjske prav

© ZLAN 2016

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Vse pravice pridržane.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now