NAŠE PRIPOMBE NA PREDLOG STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog novega stanovanjskega zakona (SZ – 2) in ga dalo v javno razpravo.

Naše združenje je skupaj z drugimi sorodnimi organizacijami o predlogu organiziralo posvet, katerega zaključni dokument so konkretne pripombe k besedilu zakona.

Skupna stališča so objavljena v nadaljevanju..

Posebej želimo opozoriti na področja, kjer je naš interes največji. To so:

  • Najemna razmerja zlasti možnost odpovedim najemnih pogodb , sklenjenih za nedoločen čas ter izpraznitveni nalog, ki bi olajšal izpraznitev v izvršilnem postopku

  • Dvig neprofitnih najemnin na stroškovno raven

  • Problematika denacionaliziranih stanovanj, zasedenih z bivšimi nosilci stanovanjske pravice

  • Odnos z upravniki

  • Uporaba stanovanj v druge poslovne namene

Naša prizadevanja za spremembo davčne zakonodaje na področju obdavčevanja najemnin, ki so tudi bistvena za normalno gospodarjenje z nepremičninami se v teh pripombah in predlogih ne kažejo, ker niso stvar stanovanjskega zakona.

Celotno besedilo naših stališč si lahko preberete na tej povezavi.

 

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon