NOVICE in AKTUALNE TEME

ODŠKODNINSKA TOŽBA LASTNIKOV DENACIONALIZIRANIH STANOVANJ, KI JIH NAJEMAJO BIVŠI IMETNIKI STANOVANJS

Tako Združenje lastnikov nepremičnin v Sloveniji (ZLAN), kot tudi posamezni lastniki denacionaliziranih stanovanj, v katerih bivajo najemniki – bivši imetniki stanovanjske pravice, že vse od denacionalizacije leta 1993 opozarjamo na nujno potrebo po ureditvi pravnega položaja tako lastnikov kot tudi neprofitnih najemnikov. Kljub številnim spremembam stanovanjske zakonodaje so bili naši predlogi vedno znova v celoti preslišani. Evropsko sodišče za človekove pravice je v zadnjih nekaj letih v več istovrstnih primerih hrvaških lastnikov (primeroma npr. Statileo v. Hrvaška, št. 12027/10, Bego v. Hrvaška, št. 35444/12 in drugi, Gošović v. Hrvaška, št. 37006/13) ugotovilo, da ureditev, ki lastniko

Pripombe na osnutek sprememb Stanovanjskega zakona

Če se je še na začetku tega leta zdelo, da se nam obeta ambiciozen nov Stanovanjski zakon, ki bo prinesel pomembne premike pri npr. upravljanju večstanovanjskih stavb, najemnih razmerjih, uvedbi stroškovne najemnine in stanovanjskega dodatka, so se razmere po nastopu nove Vlade bistveno spremenile. Negotove politične, ekonomske in družbene razmere v času korone so najbrž prispevale k odločitvi, da celovita sistemska prenova stanovanjske zakonodaje, katere sprejemanje praviloma spremlja ostra ideološko nabita polemika, v tem mandatu ni smiselna oziroma mogoča. Namesto tega je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pripravilo osnutek manjših popravkov obstoječega zakona: nekaj sprememb, ki ola

© ZLAN 2016

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Vse pravice pridržane.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now