Pripombe na osnutek sprememb Stanovanjskega zakona

Če se je še na začetku tega leta zdelo, da se nam obeta ambiciozen nov Stanovanjski zakon, ki bo prinesel pomembne premike pri npr. upravljanju večstanovanjskih stavb, najemnih razmerjih, uvedbi stroškovne najemnine in stanovanjskega dodatka, so se razmere po nastopu nove Vlade bistveno spremenile. Negotove politične, ekonomske in družbene razmere v času korone so najbrž prispevale k odločitvi, da celovita sistemska prenova stanovanjske zakonodaje, katere sprejemanje praviloma spremlja ostra ideološko nabita polemika, v tem mandatu ni smiselna oziroma mogoča. Namesto tega je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pripravilo osnutek manjših popravkov obstoječega zakona: nekaj sprememb, ki olajšujejo sprejemanje odločitev v večstanovanjskih stavbah; nekaj olajšav pri postopku odpovedi najemne pogodbe in izpraznitvi stanovanja; nujno potreben dvig točke za izračun neprofitne najemnine, ki ni bila revalorizirana že 13 let, in uvedba t. i. »javne najemniške službe«.

V času javne razprave o osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki se je sklenila 21. 7. 2020, je naše združenje MOP-u posredovalo svoje pripombe na osnutek zakona, ki jih lahko preberete tukaj.

Ob tem smo v spremnem dopisu (tukaj) Ministrstvo opozorili, da pripravljeni osnutek zakona sicer podpiramo, da pa obstaja nevarnost, da bi z njegovim sprejetjem preprečili nadaljnjo razpravo o potrebnih sistemskih spremembah na področju stanovanjskega gospodarstva. Ta je namreč nujna, že poteka, predlog sprememb pa nekaterih dosežkov razprave ne vključuje. Zato smo predlagali, da se še pred nadaljnjimi fazami oblikovanja zakonskega predloga ustanovi vladno koordinacijsko telo za sistemske spremembe na stanovanjskem področju, ki bo dalo jasno vizijo nadaljnjega razvoja stanovanjskega gospodarstva in socialnih korektivov za (stanovanjsko) ranljive skupine prebivalstva.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon