top of page

Predlogi za spremembo stanovanjske zakonodaje

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pripravlja izhodišča za spremembo stanovanjske zakonodaje. Pripravili smo naše predloge sprememb in jih posredovali ministrstvu.

Predloge ZLAN za spremembo stanovanjske zakonodaje si lahko preberete tukaj.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page